WWW.MIDDELEN-TEGEN-SNURKEN.SURFSTAD.NL
snurken snorex snurken nasivent slaapapneu snurken snurken silence snurken Somnoplastiek
ANTI SNURK TIPS - Home - Definitie Snurken

 Wat is Snurken

Wat is snurken

Snurken ontstaat door een vernauwing in de luchtweg tussen de neus en de stembanden. ten gevolge van de spierverslapping tijdens de slaap. Door de vernauwing ontstaat bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar worden gezogen en gaan trillen. Je kan het vergelijken met het leeglopen van een ballon. Het snurkgeluid kan worden veroorzaakt door het trillen van de huig en het zachte gehemelte zelf tijdens de inademing. Ademen door de mond geeft een grotere kans op snurken dan wanneer er goed door de neus wordt geademd. In ruglig is het snurken meestal luider dan in zijlig. In andere gevallen kan het snurken veroorzaakt worden door veranderde neuspassage of trillingen van de basis van de tong en/of het strotteklepje.

Wanneer het snurken gepaard gaat met het (kortstondig) stilvallen van de ademhaling, spreekt men van apneu. Bij apneu ontstaat een ondiepe slaap waardoor de snurker last kan krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratie- stoornissen. Ook kunnen hartklachten ontstaan.

Wie snurkt

Snurken komt voor op alle leeftijden maar neemt toe met de leeftijd door een verdikking van het slijmvlies in de keelholte door een toename van vetweefsel en door een verslapping van slijmvlies en huid. Naar schatting snurken één op tien kinderen. Op volwassen leeftijd snurken één op vijf mannen en één op tien vrouwen. Vooral mannen boven de veertig snurken.

Oorzaken snurken

Omstandigheden die het snurken kunnen verergeren:

kindeermountainbike - oatmeal diet - laptop kopen - trampoline test - haaruitval tegengaan - bridge leren - fibromassage
 webdesign