WWW.MIDDELEN-TEGEN-SNURKEN.SURFSTAD.NL
ANTI SNURK TIPS - Home - A / Acupunctuur - Afvallen - Alcohol - Amandelen

A - D -

Snurken

Snurken en Acupunctuur

Zowel lichamelijke als psychische klachten kunnen met acupunctuur verholpen worden of toch zeker kan ken de toestand verbeteren. Een belangrijk en vaak onderschat probleem als snurken kan ook met acupunctuur behandeld worden.

Snurken en Afvallen

Bij overgewicht heb je meer kans op snurken. Want hoe hoger je vetpercentage, des te groter het vet rond de keel, waardoor de keelholte vernauwt. Een nauwe keelholte zorgt er voor dat het zachte weefsel achter in de keel bijeen wordt gezogen en gaat trillen, waardoor een snurken ontstaat. Je kan dus stoppen met snurken door afvallen. Mensen met overgewicht snurken veruit het hardst als ze op hun rug slapen. Afvallen is de meest effectieve behandeling bij snurken door overgewicht.

Snurken en Alcohol

Het is algemeen bekend dat alcohol de kans op snurken vergroot. Alcohol heeft een verdovende werking waardoor je spieren verslappen, dus ook die van je keel. De luchtweg wordt hierdoor nauwer. De weefsels trillen zodra er lucht passeert en dit veroorzaakt snurken. Dit effect treedt al op vanaf 0.07 g/dl alcohol.

Uit een recent onderzoek naar alcohol en snurken is gebleken dat 51% van de snurkers aangaf dat alcohol hun snurken verergert. Alcohol werkt direct op het centrale zenuwstelsel waar het zowel ademhalingscentrum als ontwaakreflex onderdrukt en snurken verergert.

Alcoholgebruik kan ervoor zorgen dat je meer of harder gaat snurken. Mensen die last hebben van snurken beperken hun alcoholgebruik best tot twee glazen per dag. Je wordt door de verdovende werking van alcohol ook minder snel wakker van je eigen gesnurk.

Snurken en Amandelen

Je kan snurken vanwege je neusamandelen of keelamandelen. Vooral snurkende kinderen hebben hier vaak last van. Waar neusamandelen problemen bij kinderen veroozaken, zorgen opgezette keelamandelen met name bij volwassenen voor grote problemen. Vaak ontstaan deze in combinatie met een opgezet gehemelte of huig, waardoor ademruimte in de keel te klein wordt en men snurkt. Amandelen zijn vaak de oorzaak van snurken Je amandelen zijn onderdeel van je lymfestelsel en immuunsysteem. De overgang van de mond- en neusholte naar de keel bevat veel en dik lymfeweefsel. De twee bekendste verdikkingen zijn: neusamandel en keelamandelen. Bij sommigen kunnen de amandelen de vele ziekteverwekkers niet de baas. Zodoende kan een chronische infectie ontstaan, waardoor je uiteenlopende klachten krijgt: koorts, keelpijn, sinusitis e.a. en snurken. Je kunt dus enorm snurken als je neusamandelen en/of keelamandelen besmet zijn, van nature extreem groot zijn of opgezwollen zijn door irritatie of een allergische reactie. Als je vaak en hard snurkt door grote, ontstoken en/of opgezwollen amandelen, dan kunnen deze (deels) operatief worden verwijderd. Amandelen knippen kan er voor zorgen dat je niet meer snurkt!

Neusamandelen zijn op z’n grootst van 2 tot 4 jaar. Dit is de periode waarin kinderen veel bovenste-luchtweg-infecties doormaken. Hierna worden de neusamandelen spontaan kleiner. Neusamandelen verwijderen kan geen kwaad; het lichaam heeft nog andere, meer effectieve afweermiddelen. Veel hangt af van de aard en de ernst van de problemen en of er al dan niet gewacht kan worden tot de neusamandelen spontaan kleiner worden. Spreek hierover met uw arts.

kindeermountainbike - oatmeal diet - laptop kopen - trampoline test - haaruitval tegengaan - einmaleins üben - fibromassage
 webdesign